ᴆ.ᴀ̀ɪ т.гᴜʏᴇ̂̀п һ.ɪ̀пһ ᴄ.һɪ́пһ т.һᴜ̛́ᴄ ᴆ.ưɑ т.ɪп

V͙ụ͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙n͙g͙h͙ĩ͙a͙ ͙v͙ụ͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙t͙.͙ử͙ ͙v͙0͙n͙q͙,͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙Đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙H͙ì͙n͙h͙ ͙s͙ự͙ ͙K͙h͙u͙ ͙v͙ự͙c͙ ͙3͙,͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙k͙h͙u͙ ͙1͙,͙ ͙B͙ộ͙ ͙Q͙u͙ố͙c͙ ͙p͙h͙ò͙n͙g͙,͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙g͙i͙á͙m͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙p͙h͙á͙p͙ ͙y͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙P͙h͙ò͙n͙g͙ ͙K͙ỹ͙ ͙t͙h͙u͙ậ͙t͙ ͙H͙ì͙n͙h͙ ͙s͙ự͙,͙ ͙C͙ô͙n͙g͙ ͙a͙n͙ ͙t͙ỉ͙n͙h͙ ͙T͙h͙á͙i͙ ͙N͙g͙u͙y͙ê͙n͙ ͙đ͙ã͙ ͙c͙h͙ỉ͙ ͙r͙õ͙,͙ ͙n͙g͙u͙y͙ê͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙c͙á͙i͙ ͙c͙h͙ê͙’͙t͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙b͙i͙n͙h͙ ͙n͙h͙ì͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙l͙à͙ ͙n͙g͙ạ͙t͙ ͙‘͙d͙o͙ ͙t͙r͙e͙0͙ ͙c͙ổ͙’͙.͙

͙C͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙l͙à͙m͙ ͙r͙õ͙ ͙s͙ự͙ ͙t͙h͙ậ͙t͙ ͙c͙ó͙ ͙h͙a͙y͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙ì͙n͙h͙ ͙t͙r͙ạ͙n͙g͙ ͙c͙á͙n͙ ͙b͙ộ͙,͙ ͙c͙h͙ỉ͙ ͙h͙u͙y͙ ͙h͙à͙n͙h͙ ͙h͙u͙n͙g͙ ͙đ͙ồ͙n͙g͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙?͙ ͙C͙ó͙ ͙t͙ì͙n͙h͙ ͙t͙r͙ạ͙n͙g͙ ͙c͙á͙n͙ ͙b͙ộ͙,͙ ͙c͙h͙ỉ͙ ͙h͙u͙y͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙p͙h͙i͙ệ͙t͙ ͙b͙ộ͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙?͙ ͙C͙ó͙ ͙t͙ì͙n͙h͙ ͙t͙r͙ạ͙n͙g͙ ͙c͙h͙i͙ế͙n͙ ͙s͙ĩ͙ ͙c͙ũ͙ ͙b͙ắ͙t͙ ͙n͙ạ͙t͙ ͙c͙h͙i͙ế͙n͙ ͙s͙ĩ͙ ͙m͙ớ͙i͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙?͙ ͙C͙ó͙ ͙t͙ì͙n͙h͙ ͙t͙r͙ạ͙n͙g͙ ͙c͙á͙ ͙đ͙ộ͙,͙ ͙l͙ô͙ ͙đ͙ề͙ ͙c͙ờ͙ ͙b͙ạ͙c͙ ͙h͙a͙y͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙.͙

͙N͙g͙u͙y͙ê͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙g͙â͙y͙ ͙n͙ê͙n͙ ͙c͙á͙i͙ ͙c͙h͙ê͙’͙t͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙b͙i͙n͙h͙ ͙n͙h͙ì͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙l͙à͙ ͙g͙ì͙?͙

͙T͙h͙e͙o͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙c͙ă͙n͙ ͙c͙ứ͙ ͙v͙à͙o͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙q͙u͙ả͙ ͙k͙i͙ể͙m͙ ͙t͙r͙a͙ ͙x͙á͙c͙ ͙m͙i͙n͙h͙,͙ ͙C͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙Đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙H͙ì͙n͙h͙ ͙s͙ự͙ ͙K͙h͙u͙ ͙v͙ự͙c͙ ͙3͙,͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙k͙h͙u͙ ͙1͙,͙ ͙B͙ộ͙ ͙Q͙u͙ố͙c͙ ͙p͙h͙ò͙n͙g͙ ͙đ͙ã͙ ͙c͙ó͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙l͙u͙ậ͙n͙ ͙v͙ề͙ ͙n͙g͙u͙y͙ê͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙t͙.͙ử͙ ͙v͙0͙n͙q͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙,͙ ͙v͙ụ͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙g͙â͙y͙ ͙x͙ô͙n͙ ͙x͙a͙o͙ ͙d͙ư͙ ͙l͙u͙ậ͙n͙ ͙V͙i͙ệ͙t͙ ͙N͙a͙m͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙ ͙g͙i͙a͙n͙ ͙q͙u͙a͙.͙

Treo cổ тự тử. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021

T͙h͙e͙o͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙l͙u͙ậ͙n͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙c͙h͙ứ͙c͙ ͙n͙ă͙n͙g͙,͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙l͙à͙ ͙b͙i͙n͙h͙ ͙n͙h͙ì͙,͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙đ͙à͙o͙ ͙t͙ạ͙o͙ ͙T͙i͙ể͙u͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙t͙r͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙C͙ô͙n͙g͙ ͙b͙i͙n͙h͙ ͙t͙h͙u͙ộ͙c͙ ͙T͙i͙ể͙u͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙4͙,͙ ͙T͙r͙u͙n͙g͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙2͙,͙ ͙Đ͙ạ͙i͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙1͙4͙,͙ ͙T͙i͙ể͙u͙ ͙đ͙o͙à͙n͙ ͙4͙,͙ ͙T͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙s͙ự͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙k͙h͙u͙ ͙1͙.͙

͙Q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙k͙h͙ẳ͙n͙g͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙đ͙ã͙ ͙t͙.͙ử͙ ͙v͙0͙n͙q͙ ͙v͙à͙o͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙2͙8͙/͙6͙/͙2͙0͙2͙1͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙t͙h͙a͙o͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙u͙ấ͙n͙ ͙l͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙t͙ổ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙T͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙s͙ự͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙k͙h͙u͙ ͙1͙ ͙(͙t͙ạ͙i͙ ͙x͙ó͙m͙ ͙B͙ã͙i͙ ͙P͙h͙ẳ͙n͙g͙,͙ ͙x͙ã͙ ͙B͙à͙n͙ ͙Đ͙ạ͙t͙,͙ ͙h͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙P͙h͙ú͙ ͙B͙ì͙n͙h͙,͙ ͙t͙ỉ͙n͙h͙ ͙T͙h͙á͙i͙ ͙N͙g͙u͙y͙ê͙n͙)͙.͙

͙T͙r͙o͙n͙g͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙á͙o͙ ͙b͙á͙o͙ ͙c͙h͙í͙ ͙p͙h͙á͙t͙ ͙đ͙i͙,͙ ͙l͙ã͙n͙h͙ ͙đ͙ạ͙o͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙k͙h͙u͙ ͙1͙ ͙c͙h͙o͙ ͙h͙a͙y͙,͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙đ͙ã͙ ͙t͙r͙ư͙n͙g͙ ͙c͙ầ͙u͙ ͙P͙h͙ò͙n͙g͙ ͙K͙ỹ͙ ͙t͙h͙u͙ậ͙t͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙s͙ự͙ ͙(͙C͙ô͙n͙g͙ ͙a͙n͙ ͙t͙ỉ͙n͙h͙ ͙T͙h͙á͙i͙ ͙N͙g͙u͙y͙ê͙n͙)͙ ͙g͙i͙á͙m͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙p͙h͙á͙p͙ ͙y͙ ͙t͙.͙ử͙ ͙t͙h͙i͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙đ͙ể͙ ͙x͙á͙c͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙n͙g͙u͙y͙ê͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙c͙h͙ế͙t͙,͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙ ͙g͙i͙a͙n͙ ͙c͙h͙ế͙t͙,͙ ͙c͙ơ͙ ͙c͙h͙ế͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙t͙h͙à͙n͙h͙ ͙c͙á͙c͙ ͙d͙ấ͙u͙ ͙v͙ế͙t͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙c͙ơ͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙b͙i͙n͙h͙ ͙n͙h͙ì͙ ͙n͙à͙y͙.͙

͙N͙g͙o͙à͙i͙ ͙r͙a͙,͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙t͙r͙ư͙n͙g͙ ͙c͙ầ͙u͙ ͙V͙i͙ệ͙n͙ ͙P͙h͙á͙p͙ ͙y͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙g͙i͙á͙m͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙đ͙ộ͙c͙ ͙c͙h͙ấ͙t͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙p͙h͙ủ͙ ͙t͙ạ͙n͙g͙,͙ ͙t͙ì͙n͙h͙ ͙t͙r͙ạ͙n͙g͙ ͙m͙ô͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙p͙h͙ủ͙ ͙t͙ạ͙n͙g͙ ͙v͙à͙ ͙d͙a͙ ͙c͙ơ͙,͙ ͙n͙ồ͙n͙g͙ ͙đ͙ộ͙ ͙c͙ồ͙n͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙m͙á͙u͙.͙

͙Đ͙ặ͙c͙ ͙b͙i͙ệ͙t͙,͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙c͙h͙ứ͙c͙ ͙n͙ă͙n͙g͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙x͙é͙t͙ ͙n͙g͙h͙i͙ệ͙m͙ ͙c͙h͙ấ͙t͙ ͙m͙a͙ ͙t͙ú͙y͙,͙ ͙t͙r͙ư͙n͙g͙ ͙c͙ầ͙u͙ ͙V͙i͙ệ͙n͙ ͙K͙h͙o͙a͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙s͙ự͙ ͙(͙B͙ộ͙ ͙C͙ô͙n͙g͙ ͙a͙n͙)͙ ͙g͙i͙á͙m͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙s͙o͙ ͙s͙á͙n͙h͙ ͙c͙á͙c͙ ͙c͙h͙ấ͙t͙ ͙b͙á͙m͙ ͙d͙í͙n͙h͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙c͙ơ͙ ͙t͙h͙ể͙,͙ ͙q͙u͙ầ͙n͙ ͙á͙o͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙d͙â͙y͙ ͙d͙ù͙ ͙v͙à͙ ͙v͙ỏ͙ ͙c͙â͙y͙ ͙k͙e͙o͙ ͙t͙h͙u͙ ͙ở͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙l͙i͙ê͙n͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙c͙á͙i͙ ͙c͙h͙ê͙’͙t͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙n͙g͙h͙ĩ͙a͙ ͙v͙ụ͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙.͙

“͙(͙T͙r͙o͙n͙g͙)͙ ͙m͙ẫ͙u͙ ͙p͙h͙ủ͙ ͙t͙ạ͙n͙g͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙g͙ử͙i͙ ͙g͙i͙á͙m͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙p͙h͙á͙t͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙c͙á͙c͙ ͙c͙h͙ấ͙t͙ ͙đ͙.͙ộ͙c͙,͙ ͙(͙t͙r͙o͙n͙g͙)͙ ͙m͙ẫ͙u͙ ͙m͙á͙u͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙g͙ử͙i͙ ͙g͙i͙á͙m͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙p͙h͙á͙t͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙c͙á͙c͙ ͙c͙h͙ấ͙t͙ ͙m͙.͙a͙ ͙t͙.͙ú͙y͙,͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙(͙c͙h͙ấ͙t͙)͙ ͙E͙t͙h͙a͙n͙o͙l͙”͙,͙ ͙b͙ả͙n͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙l͙u͙ậ͙n͙ ͙p͙h͙á͙p͙ ͙y͙ ͙v͙ề͙ ͙h͙ó͙a͙ ͙p͙h͙á͙p͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙1͙/͙7͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙V͙i͙ệ͙n͙ ͙P͙h͙á͙p͙ ͙y͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙n͙ê͙u͙ ͙r͙õ͙.͙

͙T͙i͙ế͙p͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙b͙ả͙n͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙l͙u͙ậ͙n͙ ͙g͙i͙á͙m͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙m͙ô͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙2͙/͙7͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙V͙i͙ệ͙n͙ ͙P͙h͙á͙p͙ ͙y͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙k͙h͙ẳ͙n͙g͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙,͙ ͙P͙h͙ù͙ ͙p͙h͙ổ͙i͙,͙ ͙s͙u͙n͙g͙ ͙h͙u͙y͙ế͙t͙ ͙c͙á͙c͙ ͙p͙h͙ủ͙ ͙t͙ạ͙n͙g͙,͙ ͙t͙ổ͙n͙ ͙t͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙d͙a͙ ͙r͙ã͙n͙h͙ ͙h͙ằ͙n͙ ͙v͙ù͙n͙g͙ ͙c͙ổ͙ ͙b͙ê͙n͙ ͙p͙h͙ả͙i͙ ͙c͙ó͙ ͙t͙í͙n͙h͙ ͙c͙h͙ấ͙t͙ ͙s͙ố͙n͙g͙.͙

͙Đ͙i͙ể͙m͙ ͙đ͙á͙n͙g͙ ͙c͙h͙ú͙ ͙ý͙ ͙n͙h͙ấ͙t͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙b͙á͙o͙ ͙c͙á͙o͙ ͙v͙ề͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙l͙u͙ậ͙n͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙c͙á͙i͙ ͙c͙h͙ê͙’͙t͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙c͙h͙í͙n͙h͙ ͙l͙à͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙v͙ề͙ ͙n͙g͙u͙y͙ê͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙t͙.͙ử͙ ͙v͙0͙n͙q͙.͙

͙“͙N͙g͙u͙y͙ê͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙c͙h͙ê͙’͙t͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙l͙à͙ ͙n͙g͙ạ͙t͙ ͙d͙o͙ ͙t͙r͙e͙o͙ ͙c͙ổ͙”͙,͙ ͙b͙ả͙n͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙l͙u͙ậ͙n͙ ͙g͙i͙á͙m͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙p͙h͙á͙p͙ ͙y͙ ͙v͙ề͙ ͙t͙.͙ử͙ ͙t͙h͙i͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙P͙h͙ò͙n͙g͙ ͙K͙ỹ͙ ͙t͙h͙u͙ậ͙t͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙s͙ự͙,͙ ͙C͙ô͙n͙g͙ ͙a͙n͙ ͙t͙ỉ͙n͙h͙ ͙T͙h͙á͙i͙ ͙N͙g͙u͙y͙ê͙n͙ ͙k͙h͙ẳ͙n͙g͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙.͙

͙Đ͙ơ͙n͙ ͙v͙ị͙ ͙n͙à͙y͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙,͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙ ͙g͙i͙a͙n͙ ͙b͙i͙n͙h͙ ͙n͙h͙ì͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙c͙h͙ê͙’͙t͙ ͙l͙à͙ ͙s͙a͙u͙ ͙b͙ữ͙a͙ ͙ă͙n͙ ͙c͙u͙ố͙i͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙t͙ừ͙ ͙2͙ ͙g͙i͙ờ͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙3͙ ͙g͙i͙ờ͙,͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙ ͙g͙i͙a͙n͙ ͙c͙h͙ê͙’͙t͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙ ͙đ͙i͙ể͙m͙ ͙k͙h͙á͙m͙ ͙n͙g͙h͙i͙ệ͙m͙ ͙t͙.͙ử͙ ͙t͙h͙i͙ ͙t͙ừ͙ ͙6͙ ͙-͙ ͙8͙ ͙g͙i͙ờ͙.͙

͙V͙ì͙ ͙s͙a͙o͙ ͙c͙ó͙ ͙c͙á͙c͙ ͙d͙ấ͙u͙ ͙v͙ế͙t͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙t͙h͙i͙ ͙t͙h͙ế͙ ͙b͙i͙n͙h͙ ͙n͙h͙ì͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙?͙

͙C͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙l͙à͙m͙ ͙r͙õ͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙x͙u͙ấ͙t͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙c͙á͙c͙ ͙d͙ấ͙u͙ ͙v͙ế͙t͙ ͙(͙v͙ế͙t͙ ͙b͙ầ͙m͙)͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙t͙h͙i͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙b͙i͙n͙h͙ ͙n͙h͙ì͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙.͙

͙B͙ả͙n͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙l͙u͙ậ͙n͙ ͙n͙ê͙u͙ ͙r͙õ͙,͙ ͙v͙ề͙ ͙c͙ơ͙ ͙c͙h͙ế͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙t͙h͙à͙n͙h͙ ͙c͙á͙c͙ ͙d͙ấ͙u͙ ͙v͙ế͙t͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙t͙h͙i͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙-͙ ͙R͙ã͙n͙h͙ ͙h͙ằ͙n͙ ͙v͙ù͙n͙g͙ ͙c͙ổ͙ ͙v͙à͙ ͙x͙â͙y͙ ͙x͙á͙t͙ ͙d͙a͙ ͙v͙ù͙n͙g͙ ͙c͙ằ͙m͙ ͙t͙r͙á͙i͙,͙ ͙m͙ặ͙t͙ ͙t͙í͙m͙ ͙t͙á͙i͙ ͙p͙h͙ù͙ ͙n͙ề͙,͙ ͙s͙u͙n͙g͙ ͙h͙u͙y͙ế͙t͙ ͙c͙á͙c͙ ͙p͙h͙ủ͙ ͙t͙ạ͙n͙g͙…͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙x͙á͙c͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙l͙à͙ ͙“͙d͙o͙ ͙t͙r͙e͙0͙ ͙c͙ổ͙”͙.͙

͙“͙V͙ế͙t͙ ͙x͙â͙y͙ ͙x͙á͙t͙ ͙d͙a͙ ͙v͙à͙ ͙t͙ụ͙ ͙m͙á͙u͙ ͙d͙ư͙ớ͙i͙ ͙d͙a͙ ͙v͙ù͙n͙g͙ ͙t͙h͙á͙i͙ ͙d͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙p͙h͙ả͙i͙ ͙d͙o͙ ͙t͙á͙c͙ ͙đ͙ộ͙n͙g͙ ͙t͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙h͙ỗ͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙v͙ậ͙t͙ ͙c͙ó͙ ͙b͙ề͙ ͙m͙ặ͙t͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙p͙h͙ẳ͙n͙g͙,͙ ͙v͙ế͙t͙ ͙x͙â͙y͙ ͙x͙á͙t͙ ͙d͙a͙ ͙v͙ù͙n͙g͙ ͙n͙g͙ự͙c͙ ͙(͙m͙ũ͙i͙ ͙ứ͙c͙)͙ ͙v͙à͙ ͙c͙ổ͙ ͙t͙a͙y͙ ͙t͙r͙á͙i͙ ͙d͙o͙ ͙t͙á͙c͙ ͙đ͙ộ͙n͙g͙ ͙t͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙h͙ỗ͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙v͙ậ͙t͙ ͙c͙ó͙ ͙b͙ề͙ ͙m͙ặ͙t͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙p͙h͙ẳ͙n͙g͙,͙ ͙c͙á͙c͙ ͙v͙ế͙t͙ ͙s͙ẹ͙o͙ ͙m͙ờ͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙t͙r͙ò͙n͙ ͙v͙ù͙n͙g͙ ͙h͙ạ͙ ͙s͙ư͙ờ͙n͙ ͙t͙r͙á͙i͙ ͙v͙à͙ ͙h͙ố͙ ͙c͙h͙ậ͙u͙ ͙t͙r͙á͙i͙ ͙l͙à͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙l͙ý͙ ͙d͙a͙”͙,͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙l͙u͙ậ͙n͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙k͙h͙ẳ͙n͙g͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙.͙

Treo cổ тự тử. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2021
Vụ Trần Đức Đô: Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ có câu trả lời về nguyên nhân cái ϲհếт?”>

T͙i͙ế͙p͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙l͙u͙ậ͙n͙ ͙g͙i͙á͙m͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙6͙/͙7͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙V͙i͙ệ͙n͙ ͙K͙h͙o͙a͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙s͙ự͙,͙ ͙B͙ộ͙ ͙C͙ô͙n͙g͙ ͙a͙n͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙,͙ ͙d͙o͙ ͙l͙ư͙ợ͙n͙g͙ ͙d͙ấ͙u͙ ͙v͙ế͙t͙ ͙í͙t͙ ͙n͙ê͙n͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙đ͙ủ͙ ͙c͙ơ͙ ͙s͙ở͙ ͙đ͙ể͙ ͙g͙i͙á͙m͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙t͙h͙á͙i͙ ͙c͙á͙c͙ ͙t͙ổ͙ ͙c͙h͙ứ͙c͙ ͙n͙g͙h͙i͙ ͙t͙h͙ự͙c͙ ͙v͙ậ͙t͙ ͙c͙ó͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙c͙á͙c͙ ͙m͙ẫ͙u͙ ͙v͙ậ͙t͙ ͙c͙h͙ấ͙t͙ ͙b͙á͙m͙ ͙d͙í͙n͙h͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙v͙ù͙n͙g͙ ͙c͙ổ͙,͙ ͙m͙ẫ͙u͙ ͙v͙ậ͙t͙ ͙c͙h͙ấ͙t͙ ͙b͙á͙m͙ ͙d͙í͙n͙h͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙l͙ò͙n͙g͙ ͙b͙à͙n͙ ͙t͙a͙y͙ ͙p͙h͙ả͙i͙,͙ ͙m͙ẫ͙u͙ ͙v͙ậ͙t͙ ͙c͙h͙ấ͙t͙ ͙b͙á͙m͙ ͙d͙í͙n͙h͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙l͙ò͙n͙g͙ ͙b͙à͙n͙ ͙t͙a͙y͙ ͙t͙r͙á͙i͙ ͙v͙à͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙b͙ộ͙ ͙q͙u͙ầ͙n͙ ͙á͙o͙ ͙t͙h͙u͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙q͙u͙á͙ ͙t͙r͙ì͙n͙h͙ ͙k͙h͙á͙m͙ ͙n͙g͙h͙i͙ệ͙m͙ ͙t͙.͙ử͙ ͙t͙h͙i͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙,͙ ͙b͙a͙ ͙đ͙o͙ạ͙n͙ ͙d͙â͙y͙ ͙d͙ù͙ ͙t͙h͙u͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙n͙ơ͙i͙ ͙p͙h͙á͙t͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙t͙ư͙ ͙t͙h͙ế͙ ͙t͙r͙e͙0͙ ͙c͙ổ͙.͙

͙M͙ẫ͙u͙ ͙v͙ậ͙t͙ ͙c͙h͙ấ͙t͙ ͙b͙á͙m͙ ͙d͙í͙n͙h͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙v͙ù͙n͙g͙ ͙c͙ổ͙ ͙c͙ó͙ ͙x͙ơ͙ ͙s͙ợ͙i͙ ͙v͙ả͙i͙,͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙đ͙ó͙ ͙c͙ó͙ ͙l͙o͙ạ͙i͙ ͙x͙ơ͙ ͙s͙ợ͙i͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙l͙o͙ạ͙i͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙p͙h͙ầ͙n͙ ͙d͙â͙y͙ ͙d͙ù͙ ͙t͙h͙u͙ ͙ở͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙n͙ơ͙i͙ ͙p͙h͙á͙t͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙t͙ư͙ ͙t͙h͙ế͙ ͙t͙r͙e͙0͙ ͙c͙ổ͙.͙

͙“͙M͙ẫ͙u͙ ͙v͙ậ͙t͙ ͙c͙h͙ấ͙t͙ ͙b͙á͙m͙ ͙d͙í͙n͙h͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙l͙ò͙n͙g͙ ͙b͙à͙n͙ ͙t͙a͙y͙ ͙p͙h͙ả͙i͙ ͙v͙à͙ ͙l͙ò͙n͙g͙ ͙b͙à͙n͙ ͙t͙a͙y͙ ͙t͙r͙á͙i͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙c͙ó͙ ͙x͙ơ͙ ͙s͙ợ͙i͙ ͙v͙ả͙i͙,͙ ͙d͙o͙ ͙s͙ố͙ ͙l͙ư͙ợ͙n͙g͙ ͙x͙ơ͙ ͙s͙ợ͙i͙ ͙v͙ả͙i͙ ͙í͙t͙ ͙v͙à͙ ͙n͙g͙ắ͙n͙ ͙n͙ê͙n͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙đ͙ủ͙ ͙c͙ơ͙ ͙s͙ở͙ ͙đ͙ể͙ ͙g͙i͙á͙m͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙s͙o͙ ͙s͙á͙n͙h͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙d͙â͙y͙ ͙d͙ù͙ ͙t͙h͙u͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙”͙,͙ ͙V͙i͙ệ͙n͙ ͙K͙h͙o͙a͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙s͙ự͙,͙ ͙B͙ộ͙ ͙C͙ô͙n͙g͙ ͙a͙n͙ ͙n͙ó͙i͙.͙
͙T͙ạ͙i͙ ͙s͙a͙o͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙k͙h͙ở͙i͙ ͙t͙ố͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙s͙ự͙ ͙v͙ụ͙ ͙á͙n͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙?͙

͙C͙ù͙n͙g͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙Đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙k͙h͙ẳ͙n͙g͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙đ͙ã͙ ͙l͙ấ͙y͙ ͙l͙ờ͙i͙ ͙k͙h͙a͙i͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙t͙o͙à͙n͙ ͙b͙ộ͙ ͙c͙á͙c͙ ͙c͙á͙n͙ ͙b͙ộ͙,͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙v͙i͙ê͙n͙,͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙p͙h͙ụ͙c͙ ͙v͙ụ͙ ͙c͙h͙u͙y͙ế͙n͙ ͙đ͙i͙ ͙h͙u͙ấ͙n͙ ͙l͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙d͙ã͙ ͙n͙g͙o͙ạ͙i͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙Đ͙ạ͙i͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙1͙4͙ ͙v͙à͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙s͙ố͙ ͙l͙ờ͙i͙ ͙k͙h͙a͙i͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙c͙á͙c͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙h͙u͙ấ͙n͙ ͙l͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙t͙â͙n͙ ͙b͙i͙n͙h͙ ͙ở͙ ͙T͙r͙u͙n͙g͙ ͙đ͙o͙à͙n͙ ͙2͙ ͙(͙S͙ư͙ ͙đ͙o͙à͙n͙ ͙3͙)͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙.͙

͙“͙C͙á͙c͙ ͙l͙ờ͙i͙ ͙k͙h͙a͙i͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙k͙h͙ẳ͙n͙g͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙ư͙ợ͙n͙g͙ ͙m͙ấ͙t͙ ͙đ͙o͙à͙n͙ ͙k͙ế͙t͙,͙ ͙h͙à͙n͙h͙ ͙h͙u͙n͙g͙,͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙p͙h͙i͙ệ͙t͙,͙ ͙đ͙á͙n͙h͙ ͙n͙h͙a͙u͙ ͙x͙ả͙y͙ ͙r͙a͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙đ͙ơ͙n͙ ͙v͙ị͙.͙ ͙Đ͙a͙ ͙s͙ố͙ ͙c͙á͙c͙ ͙c͙á͙n͙ ͙b͙ộ͙,͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙x͙é͙t͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙Đ͙ô͙ ͙l͙à͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙t͙r͙ầ͙m͙ ͙t͙í͙n͙h͙,͙ ͙í͙t͙ ͙n͙ó͙i͙,͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙v͙i͙ ͙p͙h͙ạ͙m͙ ͙k͙ỷ͙ ͙l͙u͙ậ͙t͙,͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙c͙ó͙ ͙m͙â͙u͙ ͙t͙h͙u͙ẫ͙n͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙a͙i͙”͙,͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙l͙u͙ậ͙n͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙n͙h͙ấ͙n͙ ͙m͙ạ͙n͙h͙.͙

͙C͙ù͙n͙g͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙q͙u͙ả͙ ͙k͙i͙ể͙m͙ ͙t͙r͙a͙,͙ ͙x͙á͙c͙ ͙m͙i͙n͙h͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙p͙h͙á͙t͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙b͙ị͙ ͙x͙ú͙i͙ ͙g͙i͙ụ͙c͙,͙ ͙b͙.͙ứ͙c͙ ͙é͙p͙,͙ ͙l͙à͙m͙ ͙n͙h͙ụ͙c͙.͙

͙“͙(͙Q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙)͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙m͙â͙u͙ ͙t͙h͙u͙ẫ͙n͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙đ͙ơ͙n͙ ͙v͙ị͙,͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙,͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙h͙ệ͙ ͙t͙ì͙n͙h͙ ͙c͙ả͙m͙ ͙n͙a͙m͙ ͙n͙ữ͙,͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙h͙à͙n͙h͙ ͙v͙i͙ ͙c͙ờ͙ ͙b͙ạ͙c͙,͙ ͙l͙ô͙ ͙đ͙ề͙,͙ ͙v͙a͙y͙ ͙n͙ợ͙,͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙b͙ị͙ ͙đ͙á͙n͙h͙ ͙đ͙ậ͙p͙ ͙h͙à͙n͙h͙ ͙h͙u͙n͙g͙”͙,͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙l͙u͙ậ͙n͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙n͙h͙ấ͙n͙ ͙m͙ạ͙n͙h͙.͙

͙C͙á͙c͙ ͙d͙ấ͙u͙ ͙v͙ế͙t͙ ͙x͙â͙y͙ ͙x͙á͙t͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙c͙ơ͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙Đ͙ô͙ ͙l͙à͙ ͙d͙o͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙r͙e͙0͙ ͙c͙ổ͙ ͙v͙à͙ ͙q͙u͙á͙ ͙t͙r͙ì͙n͙h͙ ͙c͙ắ͙t͙ ͙d͙â͙y͙ ͙đ͙ư͙a͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙x͙u͙ố͙n͙g͙ ͙đ͙ể͙ ͙c͙ấ͙p͙ ͙c͙.͙ứ͙.͙u͙ ͙đ͙ã͙ ͙l͙à͙m͙ ͙v͙a͙ ͙q͙u͙ệ͙t͙ ͙v͙à͙o͙ ͙t͙h͙â͙n͙ ͙c͙â͙y͙ ͙g͙â͙y͙ ͙r͙a͙.͙

͙C͙ă͙n͙ ͙c͙ứ͙ ͙q͙u͙y͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙k͙h͙o͙ả͙n͙ ͙1͙,͙ ͙Đ͙i͙ề͙u͙ ͙1͙5͙7͙ ͙v͙à͙ ͙k͙h͙o͙ả͙n͙ ͙1͙,͙ ͙Đ͙i͙ề͙u͙ ͙1͙5͙8͙ ͙B͙ộ͙ ͙l͙u͙ậ͙t͙ ͙T͙ố͙ ͙t͙ụ͙n͙g͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙s͙ự͙,͙ ͙C͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙Đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙s͙ự͙ ͙K͙h͙u͙ ͙v͙ự͙c͙ ͙3͙ ͙(͙Q͙u͙â͙n͙ ͙k͙h͙u͙ ͙1͙)͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙l͙u͙ậ͙n͙ ͙x͙á͙c͙ ͙m͙i͙n͙h͙,͙ ͙r͙a͙ ͙q͙u͙y͙ế͙t͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙k͙h͙ở͙i͙ ͙t͙ố͙ ͙v͙ụ͙ ͙á͙n͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙s͙ự͙ ͙đ͙ố͙i͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙s͙ự͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙t͙r͙ê͙n͙.͙

͙“͙V͙ớ͙i͙ ͙d͙i͙ễ͙n͙ ͙b͙i͙ế͙n͙ ͙v͙à͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙q͙u͙ả͙ ͙k͙i͙ể͙m͙ ͙t͙r͙a͙,͙ ͙x͙á͙c͙ ͙m͙i͙n͙h͙ ͙n͙ê͙u͙ ͙t͙r͙ê͙n͙,͙ ͙đ͙ủ͙ ͙c͙ă͙n͙ ͙c͙ứ͙ ͙đ͙ể͙ ͙x͙á͙c͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙s͙ự͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙p͙h͙ạ͙m͙ ͙t͙ộ͙i͙ ͙x͙ả͙y͙ ͙r͙a͙”͙,͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙c͙h͙ứ͙c͙ ͙n͙ă͙n͙g͙ ͙k͙h͙ẳ͙n͙g͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙.͙
͙V͙ụ͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙:͙ ͙C͙ó͙ ͙h͙a͙y͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙ì͙n͙h͙ ͙t͙r͙ạ͙n͙g͙ ͙b͙ạ͙0͙ ͙l͙ự͙c͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙đ͙ộ͙i͙?͙

͙K͙ế͙t͙ ͙l͙u͙ậ͙n͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙1͙0͙/͙7͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙C͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙Đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙H͙ì͙n͙h͙ ͙s͙ự͙ ͙K͙h͙u͙ ͙v͙ự͙c͙ ͙3͙,͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙k͙h͙u͙ ͙1͙ ͙c͙h͙o͙ ͙h͙a͙y͙,͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙c͙h͙ứ͙c͙ ͙n͙ă͙n͙g͙ ͙đ͙ã͙ ͙l͙ấ͙y͙ ͙l͙ờ͙i͙ ͙k͙h͙a͙i͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙“͙t͙o͙à͙n͙ ͙b͙ộ͙ ͙c͙á͙n͙ ͙b͙ộ͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙v͙i͙ê͙n͙,͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙p͙h͙ụ͙c͙ ͙v͙ụ͙ ͙đ͙i͙ ͙h͙u͙ấ͙n͙ ͙l͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙d͙ã͙ ͙n͙g͙o͙ạ͙i͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙Đ͙ạ͙i͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙1͙4͙”͙,͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙s͙ố͙ ͙l͙ờ͙i͙ ͙k͙h͙a͙i͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙c͙á͙c͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙h͙u͙ấ͙n͙ ͙l͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙t͙â͙n͙ ͙b͙i͙n͙h͙ ͙ở͙ ͙T͙r͙u͙n͙g͙ ͙đ͙o͙à͙n͙ ͙2͙,͙ ͙S͙ư͙ ͙đ͙o͙à͙n͙ ͙3͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙.͙

͙T͙r͙o͙n͙g͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙đ͙ặ͙c͙ ͙b͙i͙ệ͙t͙ ͙n͙h͙ấ͙n͙ ͙m͙ạ͙n͙h͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙c͙á͙i͙ ͙t͙ê͙n͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙H͙i͙ế͙u͙,͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙s͙i͙n͙h͙ ͙2͙0͙0͙2͙,͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙q͙u͙ê͙,͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙n͙h͙ậ͙p͙ ͙n͙g͙ũ͙ ͙v͙à͙ ͙h͙u͙ấ͙n͙ ͙l͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙t͙â͙n͙ ͙b͙i͙n͙h͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙đ͙ơ͙n͙ ͙v͙ị͙ ͙v͙à͙ ͙l͙à͙ ͙“͙c͙h͙ú͙ ͙h͙ọ͙”͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙.͙

Treo cổ тự тử - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Bộ Quốc phòng lên tiếng về vụ quân nhân Trần Đức Đô ᴛreօ ϲổ ϲհếт”

C͙á͙c͙ ͙l͙ờ͙i͙ ͙k͙h͙a͙i͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙c͙h͙o͙ ͙l͙à͙ ͙t͙r͙ù͙n͙g͙ ͙k͙h͙ớ͙p͙ ͙v͙à͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙n͙ê͙u͙ ͙r͙õ͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙l͙u͙ậ͙n͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙c͙h͙ứ͙c͙ ͙n͙ă͙n͙g͙ ͙r͙ằ͙n͙g͙ ͙h͙o͙à͙n͙ ͙t͙o͙à͙n͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙ư͙ợ͙n͙g͙ ͙m͙ấ͙t͙ ͙đ͙o͙à͙n͙ ͙k͙ế͙t͙,͙ ͙h͙à͙n͙h͙ ͙h͙u͙n͙g͙,͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙p͙h͙i͙ệ͙t͙,͙ ͙đ͙á͙n͙h͙ ͙n͙h͙a͙u͙ ͙x͙ả͙y͙ ͙r͙a͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙đ͙ơ͙n͙ ͙v͙ị͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙đ͙ộ͙i͙.͙

͙L͙ấ͙y͙ ͙l͙ờ͙i͙ ͙k͙h͙a͙i͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙t͙ê͙n͙ ͙Đ͙à͙o͙ ͙B͙á͙ ͙H͙ả͙i͙,͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙đ͙ơ͙n͙ ͙v͙ị͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙c͙h͙o͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙,͙ ͙v͙à͙o͙ ͙k͙h͙o͙ả͙n͙g͙ ͙9͙ ͙g͙i͙ờ͙ ͙s͙á͙n͙g͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙2͙7͙/͙6͙,͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙l͙ú͙c͙ ͙H͙ả͙i͙ ͙v͙à͙ ͙Đ͙ô͙ ͙b͙u͙ộ͙c͙ ͙g͙i͙á͙ ͙đ͙ể͙ ͙c͙u͙ố͙c͙ ͙x͙ẻ͙n͙g͙ ͙v͙à͙ ͙d͙â͙y͙ ͙m͙ó͙c͙ ͙c͙h͙ổ͙i͙,͙ ͙h͙a͙i͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙c͙ó͙ ͙n͙ó͙i͙ ͙c͙h͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙n͙h͙a͙u͙.͙ ͙N͙ó͙i͙ ͙v͙ề͙ ͙b͙ẩ͙n͙ ͙t͙h͙â͙n͙,͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙c͙h͙o͙ ͙h͙a͙y͙ ͙“͙c͙h͙ỉ͙ ͙t͙h͙í͙c͙h͙ ͙ở͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙p͙h͙ò͙n͙g͙ ͙t͙ố͙i͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙m͙ì͙n͙h͙,͙ ͙t͙ắ͙t͙ ͙đ͙i͙ệ͙n͙,͙ ͙đ͙ó͙n͙g͙ ͙c͙ử͙a͙”͙.͙

͙Đ͙á͙n͙g͙ ͙c͙h͙ú͙ ͙ý͙,͙ ͙s͙a͙u͙ ͙đ͙ó͙ ͙Đ͙ô͙ ͙h͙ỏ͙i͙ ͙l͙ạ͙i͙ ͙H͙ả͙i͙:͙ ͙“͙Ô͙n͙g͙ ͙đ͙ã͙ ͙b͙a͙o͙ ͙g͙i͙ờ͙ ͙n͙g͙h͙ĩ͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙c͙h͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙t͙.͙ự͙ ͙t͙.͙ử͙ ͙c͙h͙ư͙a͙?͙”͙ ͙t͙h͙ì͙ ͙H͙ả͙i͙ ͙q͙u͙á͙t͙ ͙Đ͙ô͙:͙ ͙“͙Ô͙n͙g͙ ͙b͙ị͙ ͙đ͙i͙ê͙n͙ ͙à͙”͙…͙

͙K͙h͙i͙ ͙Đ͙ô͙ ͙h͙ỏ͙i͙ ͙H͙ả͙i͙:͙ ͙“͙Ô͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙t͙h͙í͙c͙h͙ ͙l͙à͙m͙ ͙b͙ạ͙n͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙t͙ô͙i͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙?͙”͙ ͙t͙h͙ì͙ ͙H͙ả͙i͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙r͙ả͙ ͙l͙ờ͙i͙ ͙r͙ồ͙i͙ ͙c͙h͙u͙y͙ể͙n͙ ͙s͙a͙n͙g͙ ͙c͙h͙ủ͙ ͙đ͙ề͙ ͙k͙h͙á͙c͙.͙ ͙T͙r͙o͙n͙g͙ ͙s͙u͙ố͙t͙ ͙c͙u͙ộ͙c͙ ͙n͙ó͙i͙ ͙c͙h͙u͙y͙ệ͙n͙,͙ ͙g͙i͙ọ͙n͙g͙ ͙n͙ó͙i͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙Đ͙ô͙ ͙t͙r͙ầ͙m͙ ͙l͙ặ͙n͙g͙,͙ ͙n͙é͙t͙ ͙m͙ặ͙t͙ ͙b͙u͙ồ͙n͙,͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙v͙u͙i͙ ͙v͙ẻ͙,͙ ͙t͙h͙e͙o͙ ͙l͙ờ͙i͙ ͙k͙ể͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙Đ͙à͙o͙ ͙B͙á͙ ͙H͙ả͙i͙,͙ ͙t͙h͙e͙o͙ ͙T͙i͙ề͙n͙ ͙P͙h͙o͙n͙g͙.͙

͙N͙g͙à͙y͙ ͙3͙0͙/͙6͙/͙2͙0͙2͙1͙,͙ ͙b͙ố͙ ͙m͙ẹ͙ ͙r͙u͙ộ͙t͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙l͙à͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙H͙ộ͙i͙ ͙v͙à͙ ͙b͙à͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙T͙h͙ị͙ ͙Đ͙ô͙n͙g͙ ͙đ͙ã͙ ͙y͙ê͙u͙ ͙c͙ầ͙u͙ ͙l͙u͙ậ͙t͙ ͙s͙ư͙ ͙L͙ư͙u͙ ͙Q͙u͙a͙n͙g͙ ͙H͙ù͙n͙g͙ ͙(͙C͙ô͙n͙g͙ ͙t͙y͙ ͙L͙u͙ậ͙t͙ ͙T͙N͙H͙H͙ ͙H͙o͙à͙n͙ ͙C͙ầ͙u͙,͙ ͙Đ͙o͙à͙n͙ ͙L͙u͙ậ͙t͙ ͙s͙ư͙ ͙t͙h͙à͙n͙h͙ ͙p͙h͙ố͙ ͙H͙à͙ ͙N͙ộ͙i͙)͙ ͙b͙ả͙o͙ ͙v͙ệ͙ ͙q͙u͙y͙ề͙n͙ ͙v͙à͙ ͙l͙ợ͙i͙ ͙í͙c͙h͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙p͙h͙á͙p͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙c͙o͙n͙ ͙t͙r͙a͙i͙ ͙m͙ì͙n͙h͙.͙

͙C͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙s͙a͙u͙ ͙đ͙ó͙ ͙đ͙ã͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙b͙á͙o͙ ͙v͙ề͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙đ͙ă͙n͙g͙ ͙k͙ý͙ ͙b͙à͙o͙ ͙c͙h͙ữ͙a͙,͙ ͙t͙h͙a͙m͙ ͙g͙i͙a͙ ͙t͙ố͙ ͙t͙ụ͙n͙g͙ ͙c͙h͙o͙ ͙l͙u͙ậ͙t͙ ͙s͙ư͙ ͙L͙ư͙u͙ ͙Q͙u͙a͙n͙g͙ ͙H͙ù͙n͙g͙ ͙c͙ă͙n͙ ͙c͙ứ͙ ͙t͙h͙e͙o͙ ͙Đ͙i͙ề͙u͙ ͙3͙6͙,͙ ͙7͙8͙ ͙v͙à͙ ͙8͙4͙ ͙B͙ộ͙ ͙l͙u͙ậ͙t͙ ͙T͙ố͙ ͙t͙ụ͙n͙g͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙s͙ự͙.͙

͙Đ͙á͙n͙g͙ ͙c͙h͙ú͙ ͙ý͙,͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙đ͙ã͙ ͙t͙r͙i͙ể͙n͙ ͙k͙h͙a͙i͙ ͙p͙h͙á͙t͙ ͙p͙h͙i͙ế͙u͙ ͙t͙h͙ă͙m͙ ͙d͙ò͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙c͙á͙c͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙Đ͙ạ͙i͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙1͙4͙ ͙(͙T͙i͙ể͙u͙ ͙đ͙o͙à͙n͙ ͙4͙,͙ ͙T͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙s͙ự͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙k͙h͙u͙ ͙1͙)͙ ͙v͙à͙ ͙6͙2͙ ͙c͙h͙i͙ế͙n͙ ͙s͙ĩ͙ ͙ở͙ ͙T͙r͙u͙n͙g͙ ͙đ͙o͙à͙n͙ ͙2͙ ͙(͙S͙ư͙ ͙đ͙o͙à͙n͙ ͙3͙,͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙k͙h͙u͙ ͙1͙,͙ ͙l͙à͙ ͙đ͙ơ͙n͙ ͙v͙ị͙ ͙c͙ũ͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙Đ͙ô͙)͙ ͙b͙ằ͙n͙g͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙t͙h͙ứ͙c͙ ͙b͙ỏ͙ ͙p͙h͙i͙ế͙u͙ ͙k͙í͙n͙,͙ ͙đ͙ồ͙n͙g͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙ ͙l͙ậ͙p͙ ͙b͙i͙ê͙n͙ ͙b͙ả͙n͙ ͙k͙i͙ể͙m͙ ͙t͙r͙a͙ ͙g͙h͙i͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙q͙u͙ả͙.͙ ͙C͙á͙c͙ ͙c͙â͙u͙ ͙h͙ỏ͙i͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙đ͙ặ͙t͙ ͙r͙a͙ ͙l͙à͙:͙

͙“͙T͙r͙o͙n͙g͙ ͙đ͙ơ͙n͙ ͙v͙ị͙ ͙c͙ó͙ ͙t͙ì͙n͙h͙ ͙t͙r͙ạ͙n͙g͙ ͙c͙á͙n͙ ͙b͙ộ͙,͙ ͙c͙h͙ỉ͙ ͙h͙u͙y͙ ͙h͙à͙n͙h͙ ͙h͙u͙n͙g͙ ͙đ͙ồ͙n͙g͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙?͙ ͙C͙ó͙ ͙t͙ì͙n͙h͙ ͙t͙r͙ạ͙n͙g͙ ͙c͙á͙n͙ ͙b͙ộ͙,͙ ͙c͙h͙ỉ͙ ͙h͙u͙y͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙p͙h͙i͙ệ͙t͙ ͙b͙ộ͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙?͙ ͙Q͙u͙á͙ ͙t͙r͙ì͙n͙h͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙t͙ậ͙p͙,͙ ͙h͙u͙ấ͙n͙ ͙l͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙đ͙ơ͙n͙ ͙v͙ị͙ ͙c͙ó͙ ͙t͙ì͙n͙h͙ ͙t͙r͙ạ͙n͙g͙ ͙c͙h͙i͙ế͙n͙ ͙s͙ĩ͙ ͙c͙ũ͙ ͙b͙ắ͙t͙ ͙n͙ạ͙t͙ ͙c͙h͙i͙ế͙n͙ ͙s͙ĩ͙ ͙m͙ớ͙i͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙?͙ ͙C͙ó͙ ͙t͙ì͙n͙h͙ ͙t͙r͙ạ͙n͙g͙ ͙c͙á͙ ͙đ͙ộ͙,͙ ͙l͙ô͙ ͙đ͙ề͙ ͙c͙ờ͙ ͙b͙ạ͙c͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙?͙”͙,͙ ͙t͙r͙í͙c͙h͙ ͙p͙h͙i͙ế͙u͙ ͙t͙h͙ă͙m͙ ͙d͙ò͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙.͙

͙K͙ế͙t͙ ͙q͙u͙ả͙,͙ ͙c͙á͙c͙ ͙ý͙ ͙k͙i͙ế͙n͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙p͙h͙ủ͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙c͙á͙c͙ ͙v͙ấ͙n͙ ͙đ͙ề͙ ͙t͙r͙ê͙n͙.͙

͙V͙i͙ệ͙c͙ ͙c͙á͙c͙ ͙c͙h͙i͙ế͙n͙ ͙s͙ĩ͙ ͙c͙ắ͙t͙ ͙d͙â͙y͙ ͙đ͙ư͙a͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙x͙u͙ố͙n͙g͙ ͙đ͙ể͙ ͙c͙.͙ấ͙p͙ ͙c͙.͙ứ͙u͙ ͙c͙ó͙ ͙s͙ự͙ ͙c͙h͙ứ͙n͙g͙ ͙k͙i͙ế͙n͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙h͙a͙i͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙d͙â͙n͙ ͙s͙ố͙n͙g͙ ͙g͙ầ͙n͙ ͙đ͙ó͙.͙ ͙C͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙c͙h͙ứ͙c͙ ͙n͙ă͙n͙g͙ ͙đ͙ã͙ ͙l͙ấ͙y͙ ͙l͙ờ͙i͙ ͙k͙h͙a͙i͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙B͙à͙ ͙N͙g͙u͙y͙ễ͙n͙ ͙T͙h͙ị͙ ͙C͙h͙i͙n͙h͙ ͙(͙S͙N͙ ͙1͙9͙7͙4͙)͙ ͙v͙à͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙N͙g͙u͙y͙ễ͙n͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙L͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙(͙S͙N͙ ͙1͙9͙7͙8͙,͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙t͙r͙ú͙ ͙ở͙ ͙x͙ó͙m͙ ͙B͙ã͙i͙ ͙P͙h͙ẳ͙n͙g͙,͙ ͙x͙ã͙ ͙B͙à͙n͙ ͙Đ͙ạ͙t͙,͙ ͙h͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙P͙h͙ú͙ ͙B͙ì͙n͙h͙,͙ ͙t͙ỉ͙n͙h͙ ͙T͙h͙á͙i͙ ͙N͙g͙u͙y͙ê͙n͙)͙ ͙đ͙ể͙ ͙p͙h͙ụ͙c͙ ͙v͙ụ͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙.͙

͙T͙h͙e͙o͙ ͙b͙à͙ ͙C͙h͙i͙n͙h͙,͙ ͙v͙à͙o͙ ͙t͙ầ͙m͙ ͙1͙4͙ ͙g͙i͙ờ͙ ͙3͙0͙ ͙p͙h͙ú͙t͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙2͙8͙/͙6͙,͙ ͙k͙h͙i͙ ͙b͙à͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙n͙g͙ồ͙i͙ ͙c͙h͙ẻ͙ ͙l͙ạ͙t͙ ͙đ͙ể͙ ͙b͙u͙ộ͙c͙ ͙m͙ạ͙ ͙ở͙ ͙k͙h͙u͙ ͙B͙ã͙i͙ ͙P͙h͙ẳ͙n͙g͙ ͙t͙h͙ì͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙c͙ó͙ ͙m͙ấ͙y͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙b͙ộ͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙ở͙ ͙c͙h͙ỗ͙ ͙c͙â͙y͙ ͙k͙e͙o͙ ͙(͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙k͙h͙u͙ ͙v͙ự͙c͙ ͙t͙h͙a͙o͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙s͙ự͙,͙ ͙c͙á͙c͙h͙ ͙c͙h͙ỗ͙ ͙b͙à͙ ͙C͙h͙i͙n͙h͙ ͙3͙0͙0͙m͙)͙ ͙v͙à͙ ͙n͙h͙ì͙n͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙c͙ó͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙r͙ơ͙i͙ ͙x͙u͙ố͙n͙g͙,͙ ͙n͙h͙ư͙n͙g͙ ͙v͙ẫ͙n͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙c͙ó͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙ở͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙c͙â͙y͙.͙ ͙K͙h͙i͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙b͙à͙ ͙C͙h͙i͙n͙h͙ ͙t͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙l͙à͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙i͙ ͙b͙ắ͙t͙ ͙c͙h͙i͙m͙ ͙b͙ị͙ ͙r͙ơ͙i͙ ͙x͙u͙ố͙n͙g͙.͙

͙C͙ò͙n͙ ͙t͙h͙e͙o͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙L͙ư͙ơ͙n͙g͙,͙ ͙c͙h͙i͙ề͙u͙ ͙2͙8͙/͙6͙,͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙n͙g͙ồ͙i͙ ͙u͙ố͙n͙g͙ ͙n͙ư͙ớ͙c͙ ͙ở͙ ͙n͙h͙à͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙Đ͙à͙o͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙N͙h͙u͙ậ͙n͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙x͙ó͙m͙ ͙t͙h͙ì͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙v͙ợ͙ ͙g͙ọ͙i͙ ͙đ͙i͙ệ͙n͙ ͙b͙ả͙o͙ ͙”͙ở͙ ͙n͙g͙o͙à͙i͙ ͙k͙i͙a͙ ͙c͙ó͙ ͙b͙ộ͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙t͙h͙ắ͙t͙ ͙c͙ổ͙ ͙t͙ự͙ ͙t͙ử͙ ͙c͙h͙ế͙t͙”͙.͙

͙N͙g͙h͙e͙ ͙v͙ậ͙y͙,͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙L͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙v͙à͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙N͙h͙u͙ậ͙n͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙x͙e͙m͙ ͙t͙h͙ì͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙c͙h͙i͙ế͙n͙ ͙s͙ĩ͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙h͙ô͙ ͙h͙ấ͙p͙ ͙é͙p͙ ͙t͙i͙m͙ ͙n͙g͙o͙à͙i͙ ͙l͙ồ͙n͙g͙ ͙n͙g͙ự͙c͙,͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙k͙h͙á͙c͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙b͙ó͙p͙ ͙t͙a͙y͙ ͙c͙h͙o͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙m͙ặ͙c͙ ͙á͙o͙ ͙l͙ó͙t͙ ͙m͙à͙u͙ ͙x͙a͙n͙h͙,͙ ͙q͙u͙ầ͙n͙ ͙r͙ằ͙n͙ ͙r͙i͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙n͙ằ͙m͙ ͙n͙g͙ử͙a͙ ͙d͙ư͙ớ͙i͙ ͙đ͙ấ͙t͙.͙

͙N͙g͙a͙y͙ ͙s͙a͙u͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙c͙ó͙ ͙v͙à͙i͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙k͙h͙á͙c͙ ͙c͙h͙ạ͙y͙ ͙t͙ớ͙i͙ ͙n͙h͙ư͙n͙g͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙L͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙đ͙ể͙ ͙ý͙.͙ ͙K͙h͙i͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙L͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙n͙ó͙i͙:͙ ͙”͙C͙h͙ế͙t͙ ͙r͙ồ͙i͙ ͙t͙h͙ì͙ ͙h͙ô͙ ͙h͙ấ͙p͙ ͙l͙à͙m͙ ͙g͙ì͙ ͙n͙ữ͙a͙”͙.͙ ͙Đ͙á͙p͙ ͙l͙ạ͙i͙,͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙é͙p͙ ͙t͙i͙m͙ ͙n͙ó͙i͙:͙ ͙”͙C͙ò͙n͙ ͙n͙ư͙ớ͙c͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙t͙á͙t͙ ͙a͙n͙h͙ ͙ạ͙”͙.͙ ͙K͙h͙i͙ ͙x͙e͙ ͙c͙.͙ứ͙u͙ ͙t͙h͙ư͙ơ͙n͙q͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙t͙h͙ì͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙L͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙r͙a͙ ͙v͙ề͙.͙

͙Q͙u͙â͙n͙ ͙k͙h͙u͙ ͙1͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙,͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙đ͙ã͙ ͙t͙i͙ế͙n͙ ͙h͙à͙n͙h͙ ͙k͙i͙ể͙m͙ ͙t͙r͙a͙ ͙t͙ư͙ ͙t͙r͙a͙n͙g͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙Đ͙ô͙ ͙v͙à͙ ͙c͙á͙c͙ ͙c͙h͙i͙ế͙n͙ ͙s͙ĩ͙ ͙k͙h͙á͙c͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙t͙o͙à͙n͙ ͙đ͙ơ͙n͙ ͙v͙ị͙.͙ ͙K͙ế͙t͙ ͙q͙u͙ả͙,͙ ͙c͙h͙ỉ͙ ͙c͙ó͙ ͙b͙a͙ ͙l͙ô͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙Đ͙ô͙ ͙l͙à͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙d͙â͙y͙ ͙t͙ă͙n͙g͙ ͙v͙õ͙n͙g͙.͙

͙T͙r͙o͙n͙g͙ ͙b͙a͙ ͙l͙ô͙,͙ ͙n͙g͙o͙à͙i͙ ͙t͙ư͙ ͙t͙r͙a͙n͙g͙ ͙v͙ậ͙t͙ ͙d͙ụ͙n͙g͙ ͙c͙á͙ ͙n͙h͙â͙n͙,͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙c͙ó͙ ͙8͙4͙5͙.͙0͙0͙0͙ ͙đ͙ồ͙n͙g͙ ͙v͙à͙ ͙3͙ ͙l͙á͙ ͙t͙h͙ư͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙Đ͙ô͙ ͙v͙i͙ế͙t͙ ͙c͙h͙o͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙n͙h͙ư͙n͙g͙ ͙c͙h͙ư͙a͙ ͙g͙ử͙i͙.͙ ͙C͙á͙c͙ ͙l͙à͙ ͙t͙h͙ư͙ ͙c͙ó͙ ͙n͙ộ͙i͙ ͙d͙u͙n͙g͙ ͙n͙ó͙i͙ ͙v͙ề͙ ͙n͙ỗ͙i͙ ͙n͙h͙ớ͙ ͙n͙h͙à͙,͙ ͙c͙u͙ộ͙c͙ ͙s͙ố͙n͙g͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙g͙ũ͙ ͙v͙à͙ ͙t͙ì͙n͙h͙ ͙y͙ê͙u͙ ͙t͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙,͙ ͙g͙i͙ú͙p͙ ͙đ͙ỡ͙ ͙l͙ẫ͙n͙ ͙n͙h͙a͙u͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙đ͙ồ͙n͙g͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙đ͙ơ͙n͙ ͙v͙ị͙.͙

ᴛreօ ϲổ тự тử - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2020
Q͙u͙á͙ ͙t͙r͙ì͙n͙h͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙,͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙c͙h͙ứ͙c͙ ͙n͙ă͙n͙g͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙đ͙ã͙ ͙l͙ấ͙y͙ ͙l͙ờ͙i͙ ͙k͙h͙a͙i͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙b͙ố͙,͙ ͙m͙ẹ͙ ͙v͙à͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙s͙ố͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙t͙h͙â͙n͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙.͙ ͙C͙ả͙ ͙b͙ố͙ ͙v͙à͙ ͙m͙ẹ͙ ͙Đ͙ô͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙,͙ ͙m͙ỗ͙i͙ ͙k͙h͙i͙ ͙g͙ọ͙i͙ ͙đ͙i͙ệ͙n͙ ͙v͙ề͙ ͙n͙h͙à͙,͙ ͙Đ͙ô͙ ͙c͙h͙ỉ͙ ͙n͙ó͙i͙ ͙l͙ờ͙i͙ ͙t͙h͙ă͙m͙ ͙h͙ỏ͙i͙ ͙b͙ì͙n͙h͙ ͙t͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙c͙h͙ứ͙ ͙c͙h͙ư͙a͙ ͙h͙ề͙ ͙k͙ể͙ ͙v͙ề͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙b͙ị͙ ͙a͙i͙ ͙đ͙á͙n͙h͙.͙

͙ ͙G͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙b͙i͙ế͙t͙ ͙Đ͙ô͙ ͙c͙ó͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙y͙ê͙u͙ ͙h͙a͙y͙ ͙c͙h͙ư͙a͙ ͙v͙ì͙ ͙n͙a͙m͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙â͙m͙ ͙s͙ự͙ ͙g͙ì͙ ͙v͙ề͙ ͙c͙h͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙đ͙ó͙.͙ ͙R͙i͙ê͙n͙g͙ ͙e͙m͙ ͙g͙á͙i͙ ͙Đ͙ô͙ ͙l͙à͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙T͙h͙ị͙ ͙U͙y͙ê͙n͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙ ͙a͙n͙h͙ ͙t͙r͙a͙i͙ ͙c͙h͙ư͙a͙ ͙c͙ó͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙y͙ê͙u͙.͙

͙T͙h͙e͙o͙ ͙d͙ì͙ ͙r͙u͙ộ͙t͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙Đ͙ô͙ ͙l͙à͙ ͙b͙à͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙T͙h͙ị͙ ͙N͙h͙u͙n͙g͙,͙ ͙t͙ừ͙ ͙k͙h͙i͙ ͙đ͙i͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙T͙i͙ể͙u͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙t͙r͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙t͙h͙ì͙ ͙h͙a͙i͙ ͙d͙ì͙ ͙c͙h͙á͙u͙ ͙t͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙l͙i͙ê͙n͙ ͙l͙ạ͙c͙,͙ ͙n͙h͙ắ͙n͙ ͙t͙i͙n͙ ͙q͙u͙a͙ ͙đ͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙h͙o͙ạ͙i͙ ͙v͙à͙ ͙F͙a͙c͙e͙b͙o͙o͙k͙.͙

͙T͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙2͙5͙/͙6͙,͙ ͙Đ͙ô͙ ͙c͙ó͙ ͙g͙ọ͙i͙ ͙đ͙i͙ệ͙n͙ ͙v͙ề͙.͙ ͙K͙h͙i͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙b͙à͙ ͙N͙h͙u͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙h͙ỏ͙i͙ ͙”͙Đ͙ô͙ ͙à͙,͙ ͙ở͙ ͙đ͙ấ͙y͙ ͙c͙ó͙ ͙k͙h͙ỏ͙e͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙,͙ ͙c͙ó͙ ͙b͙ị͙ ͙đ͙á͙n͙h͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙?͙”͙,͙ ͙Đ͙ô͙ ͙v͙ừ͙a͙ ͙c͙ư͙ờ͙i͙ ͙v͙ừ͙a͙ ͙n͙ó͙i͙ ͙”͙C͙h͙á͙u͙ ͙c͙h͙ỉ͙ ͙b͙ị͙ ͙c͙h͙ỉ͙ ͙h͙u͙y͙ ͙đ͙á͙n͙h͙ ͙t͙h͙ô͙i͙ ͙n͙h͙ư͙n͙g͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙s͙a͙o͙ ͙đ͙â͙u͙”͙.͙ ͙N͙a͙m͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙d͙ặ͙n͙ ͙b͙à͙ ͙N͙h͙u͙n͙g͙ ͙đ͙ừ͙n͙g͙ ͙n͙ó͙i͙ ͙c͙h͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙n͙à͙y͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙b͙ố͙ ͙m͙ẹ͙.͙ ͙Đ͙ồ͙n͙g͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙,͙ ͙b͙à͙ ͙N͙h͙u͙n͙g͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙c͙u͙n͙g͙ ͙c͙ấ͙p͙ ͙n͙ộ͙i͙ ͙d͙u͙n͙g͙ ͙đ͙o͙ạ͙n͙ ͙t͙i͙n͙ ͙n͙h͙ắ͙n͙ ͙F͙a͙c͙e͙b͙o͙o͙k͙ ͙g͙i͙ữ͙a͙ ͙2͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙t͙ừ͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙1͙5͙/͙6͙/͙2͙0͙2͙1͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙2͙5͙/͙6͙/͙2͙0͙2͙1͙ ͙c͙h͙o͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙.͙

͙K͙ế͙t͙ ͙q͙u͙ả͙ ͙k͙h͙á͙m͙ ͙n͙g͙h͙i͙ệ͙m͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙c͙h͙o͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙,͙ ͙c͙â͙y͙ ͙k͙e͙o͙ ͙n͙ơ͙i͙ ͙p͙h͙á͙t͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙t͙r͙e͙0͙ ͙c͙ổ͙ ͙c͙a͙o͙ ͙k͙h͙o͙ả͙n͙g͙ ͙1͙0͙m͙,͙ ͙đ͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙k͙í͙n͙h͙ ͙p͙h͙ầ͙n͙ ͙g͙ố͙c͙ ͙2͙5͙c͙m͙,͙ ͙c͙â͙y͙ ͙n͙g͙h͙i͙ê͙n͙g͙ ͙s͙a͙n͙g͙ ͙b͙ê͙n͙ ͙p͙h͙ả͙i͙ ͙k͙h͙o͙ả͙n͙g͙ ͙1͙3͙ ͙đ͙ộ͙ ͙t͙h͙e͙o͙ ͙h͙ư͙ớ͙n͙g͙ ͙n͙h͙ì͙n͙ ͙t͙ừ͙ ͙đ͙ỉ͙n͙h͙ ͙đ͙ồ͙i͙ ͙x͙u͙ố͙n͙g͙.͙

͙G͙ố͙c͙ ͙c͙â͙y͙ ͙c͙ó͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙c͙à͙n͙h͙ ͙c͙ụ͙t͙ ͙h͙ư͙ớ͙n͙g͙ ͙l͙ê͙n͙ ͙t͙r͙ê͙n͙,͙ ͙đ͙ầ͙u͙ ͙c͙ụ͙t͙ ͙c͙á͙c͙h͙ ͙m͙ặ͙t͙ ͙đ͙ấ͙t͙ ͙8͙0͙c͙m͙;͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙t͙h͙â͙n͙ ͙c͙â͙y͙ ͙c͙ó͙ ͙c͙á͙c͙ ͙n͙h͙á͙n͙h͙ ͙c͙á͙c͙h͙ ͙m͙ặ͙t͙ ͙đ͙ấ͙t͙ ͙l͙ầ͙n͙ ͙l͙ư͙ợ͙t͙ ͙l͙à͙ ͙2͙,͙6͙m͙ ͙v͙à͙ ͙3͙,͙6͙m͙ ͙(͙3͙,͙6͙m͙ ͙l͙à͙ ͙v͙ị͙ ͙t͙r͙í͙ ͙b͙u͙ộ͙c͙ ͙d͙â͙y͙ ͙t͙r͙e͙o͙ ͙c͙ổ͙)͙.͙

͙Q͙u͙â͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙Đ͙ô͙ ͙đ͙ã͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙m͙a͙i͙ ͙t͙á͙n͙q͙ ͙t͙h͙e͙o͙ ͙n͙g͙h͙i͙ ͙t͙h͙ứ͙c͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙h͙ô͙m͙ ͙1͙/͙7͙ ͙v͙ừ͙a͙ ͙q͙u͙a͙.͙

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *